Dokonywanie przejścia na studia
Bardzo ważne jest zaplanowanie przejścia ze szkoły średniej do szkoły wyższej. Uczniowie z trudnościami w uczeniu się częściej zapisywali się na studia. Udane doświadczenie w college'u można osiągnąć z determinacją i dużym planowaniem.

Życie studenckie to naprawdę inny świat. Środowisko szkolne jest bardzo uporządkowane przy wsparciu doradców zawodowych, nauczycieli i rodziców. Plan przejścia należy zaplanować bardzo ostrożnie, aby osiągnąć cele policealne ustalone dla ucznia. Zespół IEP powinien zaplanować przejście z uwzględnieniem indywidualnych mocnych i słabych stron uczniów.

Plan przejścia powinien zostać ustalony na wczesnym etapie liceum. Wymagania dotyczące ukończenia szkoły średniej mogą różnić się od wymagań dotyczących przyjęcia na studia. Gdy student stwierdzi, że uczelnia jest niezbędna do osiągnięcia celów zawodowych, zespół IEP powinien zaplanować rygorystyczny program nauczania dla studenta, który pozwoliłby na przyjęcie do wybranej uczelni. Usługi integracyjne mogą nie wystarczyć. W takim przypadku może być konieczne prowadzenie zajęć pozaszkolnych lub prywatnych.

Plan przejściowy może obejmować wycieczki do kampusów uniwersyteckich, a także wypełnianie zgłoszeń i wniosków o pomoc finansową. Planowane wycieczki studenckie będą pomocne dla studenta. Pomogą uczniowi w dostosowaniu się do środowiska. Życie studenckie bardzo różni się od liceum. Uczeń musi być gotowy na niezależność.

Studia mogą być bardzo drogie. Czesne wydaje się rosnąć każdego roku. Pomoc finansowa jest dostępna dla tych, którzy się kwalifikują. Dotacje to darmowe pieniądze. Nie trzeba ich spłacać. Pożyczki nie są bezpłatne. Pożyczki muszą być nie tylko spłacone, ale także spłacone wraz z odsetkami. Pożyczki studenckie często mają rozsądne stopy procentowe dla pożyczkobiorców. Większość uczelni ma dostępne programy studiów pracy. Uczeń może pracować w szkole. W zamian zarobione pieniądze są wykorzystywane na pokrycie części czesnego. Stypendia to prezenty przyznawane na podstawie takich kryteriów, jak osiągnięcia akademickie, potrzeby finansowe lub zdolności sportowe. Istnieje wiele stypendiów dla studentów niepełnosprawnych.

Pierwszym krokiem w procesie pomocy finansowej byłoby złożenie bezpłatnego wniosku o federalną pomoc studencką (FAFSA). Koszt uczestnictwa wraz z innymi opłatami należy wziąć pod uwagę przy planowaniu studiów. Po przyjęciu do college'u uczeń powinien odwiedzić biuro pomocy finansowej w szkole i zaplanować wizytę u doradcy zawodowego w celu uzyskania pomocy w ubieganiu się o stypendia, stypendia i pożyczki. Pożyczki powinny zawsze być ostatecznością.


Artykuł Celestine A. Gatley
Blog Celestine Gatley zaprojektowany o transformacji

Instrukcje Wideo: STUDIA: PSYCHOLOGIA — jak, dlaczego, czy warto, co z pracą? (Październik 2021).